YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

ANA BİLİM DALI

 

 

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER


Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

 

Eğitim Programı ve Öğretim Anabilim Dalı, eğitim birimlerindeki eğitim/öğretim programlarının geliştirilmesini ve eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı koyacağından, öğretim alanındaki gelişmeleri takip ederek alandaki sorunlara çözüm yolları üreteceğinden açılmasına gereksinim duyulmuştur. Bunun yanında, öğrencilerin eğitim programları ve öğretim alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağından ve bu yönde akademisyenler yetiştireceğinden dolayı da açılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Yakın Doğu Üniversitesinde halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları: Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Farmakognozi-Farmasotik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmakoloji-Toksikoloji, Besin ve Beslenme Bilimleri, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Hemşirelik, Hemşirelikte Yönetim, Beslenme ve Diyetetik, Protetik Diş Tedavisi, Microbiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyoistatistik, Anatomi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Biyokimya. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde: Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Inşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Matematik, Bilgisayar İşletmeciliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde: İşletme, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans, Avrupa Birliği İlişkileri, Hukuk, Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon- Sinema, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Uygulamalı Psikoloji. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde: Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Okul Öncesi Eğitimi, Tarih Eğitimi, Osmanlıca Paleografyası, Halk Bilimi, Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Çevre Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği.

 

Eğitim Programı ve Öğretim A.B.D. ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D. programı işbirliği içerisinde yürütülecektir.  İki programda ortak dersler yürütülecek ve ortak öğretim üyeleri olacaktır.  İki programda da yer alan öğrenci grupları ve öğretim üyeleri birlikte Tubitak 1001 ve TC / KKTC BİLİMSEL araştırma projeleri kapsamında çalışmalar gerçekleştireceklerdir.

 

Önerilen Doktora Programı ile ilgili olarak yurtdışı örnekleri:
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programı ve Öğretim Programı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programı ve Öğretim Programı
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programı ve Öğretim

Önerilen Yüksek Lisans programı, eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecini kapsamaktadır. Ayrıca program, eğitim-öğretim sürecinin tasarlanması etkinliklerinin de içermektedir.